Lunch voor de sponsoren van de schooltuinen

Donderdag 22 september hebben we een lunch georganiseerd voor de sponsoren van het project Schooltuinen Deventer. Het afgelopen jaar heeft de school samen met De Ulebelt hard gewerkt aan een lespakket over schooltuinieren. Het prachtige lespakket is nu klaar en dit bieden we (wijk)wethouder Margriet de Jager aan tijdens de lunch.Enkele kinderen zullen door hun meester/juf benaderd worden om die dag bij de lunch te helpen met de voorbereidingen en/of het serveren van de lunch. Als uw kind hiervoor gevraagd is, krijgt hij/zij een uitnodiging mee.

(Ter herinnering: donderdag 22 september is een schoolvrije dag.)