Adopteer een schoolklas voor één tuinseizoen

Veel kinderen weten niet meer waar hun voedsel vandaan komt. Stichting Schooltuinen Deventer wil hen dit spelenderwijs leren, maar dat kost geld. Wie ondersteunt ons en adopteert een schoolklas voor één tuinseizoen?

Stichting Schooltuinen Deventer heeft ten doel om kinderen spelenderwijs bij de natuur te betrekken en hen eigen gewassen te laten telen. Zo leren ze waar voedsel vandaan komt en wat er allemaal bij komt kijken voordat het op je bord ligt. Kinderen krijgen de kans om op een eigen stukje grond te wroeten in de aarde, te leren zaaien en planten, onkruid te wieden en de eigen oogst binnen te halen. Wij doen dit samen met de scholen in de wijken rondom de Ulebelt.

Sponsoren
Om onze schooltuinen mogelijk te maken hebben we financiële ondersteuning nodig. Gelukkig krijgen we die al van diverse organisaties. Maar één schoolklas één tuinseizoen lang laten tuinieren kost zeshonderd euro. Daarom hebben we meer sponsoren nodig. Draagt u ons doel een warm hart toe en wilt u dat laten blijken? Neem dan contact met ons op. Adopteer een schoolklas voor één tuinseizoen of sponsor de stichting voor een zelfgekozen bedrag.

Contact
Contactpersonen bij Stichting Schooltuinen Deventer zijn: Herma Machiavello, Charlotte Koster en Jorg Tonjes. Ze zijn te bereiken via e-mail of telefoon 06 38356981.
Stichting Schooltuinen Deventer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08217114 en is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door deze ANBI-status kan uw gift aftrekbaar zijn voor de Belastingdienst. Uw donatie kunt u overmaken op rekeningnummer 1048.12.095 bij de Rabobank, op naam van Stichting Schooltuinen Deventer in Deventer.